Systemy napełniania gazem

Zawór redukcyjny z przepływomierzem

Gazy ochronne

Zadaniem gazów ochronnych jest wypieranie tlenu z opisanych skrzyń do napełniania gazem. Należy zwracać uwagę na to, aby stosowane były takie gazy ochronne, które są neutralne wobec elementów poddawanych obróbce cieplnej. Gazy ochronne powinny być obojętne, a więc nie wchodzić w związki chemiczne z przedmiotem, ani nie wywoływać reakcji. W wielu przypadkach jako gaz ochronny stosowany jest azot. Doświadczenia wskazują jednakże, że azot nie zawsze przynosi wystarczające rezultaty. Ponadto należy wtedy wybrać dłuższy czas przepłukiwania wstępnego. Lepsze wyniki można uzyskać dzięki zastosowaniu mieszanki azotu z niewielkim dodatkiem wodoru. Wodór działa jak składnik redukujący i reaguje z tlenem. Mieszanka tych gazów jest dostępna w handlu pod nazwą gazu formującego. Okazało się, że dobre wyniki zapewnia domieszka wodoru rzędu 5 %. Zgodnie z arkuszem danych bezpieczeństwa UE mieszanka ta nie jest krytyczna, jednakże należy przestrzegać w tej mierze przepisów krajowych. Gaz można nabyć w postaci gotowej mieszanki. Nie potrzeba dodatkowych zabezpieczeń przed wybuchem. Jeśli przedmiot obrabiany wykazuje powinowactwo z wodorem, jako gazu ochronnego można z dobrym skutkiem użyć argonu. Azot i argon to gazy cięższe od powietrza. Dlatego też stosunkowo łatwo napełnić nimi pojemniki. Gaz formujący z dodatkiem wodoru jest lżejszy, jednakże ma tę zaletę, że w wyższych temperaturach spala się, redukując w ten sposób tlen. Także w zimnym stanie wypływający wodór łatwo wypiera tlen z pojemnika. Podczas pracy z gazami ochronnymi należy zawsze zadbać o wystarczające przewietrzenie pomieszczeń. Ponadto należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów bezpieczeństwa.

Ręczna armatura do napełniania gazem z butli

  • Zawór redukcyjny z zamontowanym przepływomierzem oraz nałożonym manometrem, wskazującym ciśnienie w butli. Zamontowany przepływomierz z pływakiem umożliwia dobry odczyt pobranej ilości.
  • Przyłącze: złącze gwintowane do butli
  • Odprowadzenie: przyłącze do węża 3/8“
  • Ciśnienie wejściowe 200 barów, ciśnienie wyjściowe 4 bary
  • Wraz z przewodem połączeniowym 3/8“ o dł. 4 m
Do N 7 - N 17/HR
 Do N 21 - N 641/13, N 30/45HA + N 500/85HA
Nr art.*Rodzaj gazuNatężenie przepływu Nr art.*Rodzaj gazuNatężenie przepływu
  l/min   l/min
631000306Ar0-16 631000309Ar0-32
631000307N20-16 631000310N20-32
631000308Gaz formujący 95/50-16 631000311Gaz formujący 95/50-32
*Nr katalogowy dla Hiszpanii, Francji i Portugalii podamy po otrzymaniu pytania